CÔNG TY TNHH NOLKA VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường Bình Than, Phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh.

 Điện thoại: (0222) 3 521 688 – Hotline: 0976 298 884

Email: nguyen.nolka@gmail.com